สารบัญ

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ระดมสมองมองอนาคตเมืองหาดใหญ่เวที 2 วันที่15-6-2555

สถานที่ จตุรัสหน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 15.00น.- 17.00น.
ผู้ร่วมเสวนา - เทศบาลนครหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ที่ปรึกษาจราจรหาดใหญ่ - สารวัตรจราจร สภ.หาดใหญ่ และ เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่

วันนี้เป็นการนำเสนอ-ปัญหา-ข้อขัดข้องในส่วนต่างๆ เช่นการใช้จักรยานในหาดใหญ่มีความเป็นไปได้ ไม่ต้องมีเลนจักรยานก็ได้ เพียงแต่ขอให้สังคมยอมรับจักรยานมากขึ้น ขอป้ายจราจรเพื่อจักรยาน ขอที่จอดรถจักรยานที่ปลอดภัย และ ชี้แจงโครงการถนนปลอดภัยสำหรับจักรยาน(เลียบคลองเตย) ไปสู่ผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เท่านั้นครับ ..

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


"ชมคลิปภาพและเสียงทั้งหมดเพิ่มเติม...คลิกข้างล่างนี้ครับ" 


วันนี้เป็นเพียงการส่งข้อมูลต่างๆจากภาคประชาชน ไปถึงภาคราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น.. และก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่ใครๆเริ่มมองขนส่งทางเลือกจากจักรยานกันบ้างแล้ว


 วันนี้เราคุยกัน เรื่องใหญ่ๆ 3เรื่อง เช่น ทางเดินเท้าในเมือง - การใช้จักรยานในหาดใหญ่เป็นไปได้หรือไม่? - ระบบขนส่งมวลชนของหาดใหญ่จะเป็นไปในทิศทางไหน? - การบังคับใช้กฏหมายกับผู้ฝ่าฝืนกฏจราจร - กรณีหาบเร่แผงลอย .

เท่าที่ทราบไม่มีที่ไหนในโลกนี้...ที่ระบบจักรยานจะเติบโตได้โดยลำพัง.....แม้จะมีผู้ใช้จักรยานมากเท่าใด หากหน่วยราชการไม่เอาด้วย.....ไม่มีทางสำเร็จลงไปได้เลย...
ร.ต.อ.วราพงศ์ หะยีหวัง รองสารวัตรจราจร สภ.คอหงส์

อ.ปรเมศวร์ เหลือเทพ อ.ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.อ.

ศรีรัฐ ตรีรัญเพชร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมจราจร เทศบาลนครหาดใหญ่


วสันต์ มูเก็ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่อาคเนย์ ปัญจเทพ เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
อยุทธ์ ทินกร ประธานที่ปรึกษาจราจรหาดใหญ


                               พ.ต.ต.โชคทวี จันทร์ทองอ่อน สารวัตรจราจร สภ.หาดใหญ่
(ขอบคุณ ข้อมูลภาพจากสถานีวิทยุ ม.อ.88)

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563