สารบัญ

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การใช้สัญญาณมือในการขับขี่จักรยาน

- เพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างเรา(จักรยาน)กับยานพาหนะชนิดอื่นๆ ให้รู้ว่าเรา(จักรยาน)ต้องการอะไร
- เพื่อความปลอดภัยควรใช้สัญญาณมือทุกครั้งที่ต้องการเลี้ยวรถหรือจอดรถจักรยาน
- มีหลายแบบให้เลือกใช้แล้วแต่ว่าใครถนัดมือข้างไหนและสามารถปล่อยมือข้างไหนได้                             
                       - หากข้างหน้ามีสิ่งกีดขวางข้างหน้าและต้องการให้ผู้ปั่นหลังเราหลบไปทางขวา

     - หากข้างหน้ามีสิ่งกีดขวางข้างหน้าและต้องการให้ผู้ปั่นหลังเราหลบไปทางซ้าย
(ภาพจาก live strong.com)

 เลี้ยวซ้าย

 ยกแขนซ้ายให้ได้ระดับหัวไหล่นิ่งๆ..

เลี้ยวขวา
ยกแขนขวาขึ้นให้ได้ระดับหัวไหล่นิ่งๆ..(แนะนำให้ใช้วิธีนี้)


**(บ้างก็ใช้วิธีนี้ ยกแขนซ้ายขึ้นตั้งฉากอาจใช้ในกรณีที่ปล่อยมือขวาแล้วใช้มือซ้ายจับแฮนด์ไม่ถนัด)**

การจอดรถหรือชะลอรถ

 ให้กางแขนซ้าย หรือ แขนขวาออกจากตัวประมาณ45องศา(นิ่งๆ)

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563