สารบัญ

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เล่าเรื่องจักรยานกับน้องโรงเรียนแสงทองหาดใหญ่


 วันที่ 15 ธันวาคม 2559
- พี่โชติวัฒน์ สุขสวัสดิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ปีปัจจุบัน ได้ประสานให้เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่เข้าไปพบนักเรียน ครู เพื่อเล่าถึงระบบจักรยาน และเพื่อเป็นการจุดประกายให้กับทุกคน(ทั้งนักเรียนและครู ได้มีทัศนคติที่ดีต่อจักรยาน) ในเวลาประมาณ 30 นาทีและเป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๑๐ ดีใจที่สุดเลยครับ
เป็นการบรรเลงเพลงชาติ ที่มีความไพเราะมากโดยนักเรียนโรงเรียนแสงทองสมกับเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านดุริยางค์มาอย่างต่อเนื่อง เราออกเดินทางไปโรงเรียนแสงทองฯ ด้วยจักรยาน ใช้เวลาปั่นประมาณ 1 นาที ก็ถึงแล้ว เพราะร้านเราเราอยู่หลังโรงเรียน
###############################

- เรื่องที่เราได้เล่าให้นักเรียน และครูฟัง ในการใช้จักรยาน มีประเด็นสำคัญๆ อะไรบ้าง...เชิญอ่านต่อครับ
- จักรยานในชุมชนของเรานี้ประกอบด้วยจักรยานหลายแบบหลากชนิด หากจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ให้ได้สัก 3 กลุ่ม (เพื่อไม่ให้สับสนในการบรรยายให้นักเรียนและครูฟังในเวลา 30 นาที) คือ

1 ใช้เพื่อความเป็นเลิศ เพื่อการแข่งขัน / มีหน่วยงานดูแล เพื่อเป็นตัวแทนในระดับต่างๆ
2 ใช้ออกกำลังกาย / (ส่วนใหญ่)ดูแลตัวเองได้ มีร้านค้า ผู้ผลิต ส่งเสริมการปั่น การขาย
3 ใช้ในภารกิจประจำวัน / ไม่มีใครดูแล และส่งเสริม
- ในส่วนของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ จะทำทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 2  และ กลุ่มที่ 1 โดยจัดตามลำดับความสำคัญดังกล่าว

- ประเด็นที่โดนจริตหลายๆ คนก็น่าจะเป็นเรื่องที่เล่ากับน้องๆ ว่า ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ผลิตรถยนต์ จักรยานยนต์รายใหญ่ แต่ส่งเสริมให้พลเมืองของตัวเอง เดิน ใช้จักรยาน และขนส่งสาธารณะ น่าคิดมากนะครับ

อีกเรื่องที่ได้เล่าถึงก็คือ การเป็นอาสาสมัคร เราได้เล่าถึงพระราชดำรัส ของรัชกาลที่ ๙
                                           
                        " อาสาสมัคร จะต้องระลึกอยู่เสมอว่า
ศรัทธาในการอาสาสมัคร​เพื่อช่วยเหลือผู้อื่​นนั้น เกิดขึ้นด้วยตนเอง
 มีความรู้สึกเห็นชอบใ​นงานอาสาสมัคร
มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฏิบัติงา​น
และพร้อมที่จะเป็นอาส​าสมัคร....."


พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ​ยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช​ 


ในส่วนตรงนี้ เราได้อธิบายเน้นเพิ่มเรื่อง "เวลา" ดังนี้ คำว่าต้องมี"เวลา"ในการงานอาสา คือ ต้องเสียสละ ต้องลดความสุขส่วนตัว เพิ่มความสุขให้ผู้อื่น เหตุว่า มนุษย์บนโลกนี้ ทุกคนใช้เวลาทั้งวันไปกับภารกิจต่างๆ ทั้งวัน แม้ไม่ทำอะไรก็นอนซะดีกว่า ไม่มีใครมีเวลาว่างทั้งนั้น ทุกคนมีกิจกรรมต่างๆ ไม่มีว่าง ดังนั้น อาสาจะต้องมีนิสัยการให้ โดยการให้เวลาเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อส่วนรวม
- ถ้าทุกคนบอกว่า "ไม่ว่าง" โลกนี้ก็จะไม่มีอาสาสมัครแน่นอน
- ทำไมในบางเรื่องเราถึงมีเวลาให้ได้? เช่นไปจีบแฟน ไปหาหมอ ฯลฯ ก็เพราะเราให้ความสำคัญต่อสิ่งนั้นๆ ดังนั้นการไม่เป็นอาสาฯ ก็เพราะเราไม่อยากเสียสละ เรากลัวคนอื่นจะได้เปรียบ เราเสียเปรียบ เราคิดมาก
- ปลูกฝังค่านิยม สำนึกสาธารณะ เพื่อต่อยอดไปยังจิตอาสา

โรงเรียนจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อรองรับนักเรียนที่จะใช้จักรยานมาโรงเรียน
- รู้จำนวนผู้ที่ต้องการเดิน และใช้จักรยานว่ามีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อจัดตั้งหน่วยกล้าเดิน และหน่วยกล้าปั่น จัดตั้งชมรมจักรยาน


อธิบายเส้นสีฟ้ารอบหาดใหญ่ คือ การรณรงค์การเข้าถึงพื้นที่ถนนของพาหนะทุกประเภท และเป็นการจุดประกายให้กับพลเมืองหาดใหญ่ตระหนักถึงการลดการใช้เชื้อเพลิง  เพื่อการจราจรที่คล่องตัวขึ้น โดยการใช้จักรยานในภารกิจประจำวัน (เฉพาะคนที่เหมาะสม)


เสียงประสาน จังหวะ น้ำหนักสียง การใช้เครื่องมือโดยเแพาะฉาบ เด็ดมากๆ ทั้งลีลา และน้ำเสียงการเลือกมุมกระทบของเครื่องมือเยี่ยมมากครับน้องๆ
ภาพประกอบโดย คุณโชติวัฒน์ สุขสวัสดิ์

ภาพประกอบโดย คุณโชติวัฒน์ สุขสวัสดิ์

 ภาพประกอบโดย คุณโชติวัฒน์ สุขสวัสดิ์

ภาพประกอบโดย คุณโชติวัฒน์ สุขสวัสดิ์ภาพประกอบ โดยสมาคมศิษย์เก่าแสงทอง
 ภาพประกอบ โดยสมาคมศิษย์เก่าแสงทอง

                                             ภาพประกอบ โดยสมาคมศิษย์เก่าแสงทอง
                                              ภาพประกอบ โดยสมาคมศิษย์เก่าแสงทอง

 ภาพประกอบ โดยสมาคมศิษย์เก่าแสงทอง
 ภาพประกอบ โดยสมาคมศิษย์เก่าแสงทอง
 ภาพประกอบ โดยสมาคมศิษย์เก่าแสงทอง
 ภาพประกอบ โดยสมาคมศิษย์เก่าแสงทอง


ภาพโดยเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563