สารบัญ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สงขลา 100 โล โกซัมเมอร์ คือ?


สงขลา 100 โล โกซัมเมอร์
หลักคิด
กิจกรรมนี้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานท่องเที่ยว ระยะไกล เบื้องต้น
เพื่อฝึกการใช้ชีวิตบนอานจักรยาน โดยการพึ่งตนเอง และพึ่งพาชุมชนที่ผ่านไป
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมพื้นถิ่น
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
พบกันเวลา 06:30 ที่ วัดคูเต่า บริเวณที่เป็นตลาดนัด
- ลงเวลา ณ จุดเริ่มต้น ประทับตรายาง รับเอกสารประกอบการเดินทาง
มีน้ำ หัวข่าแดง และขนมขบเคี้ยว
07:00 ถึง 8:00 ปล่อยตัวตามความพร้อมของแต่ละคน
ใช้เส้นทางถนนสายรอง (โดยใช้คิวชี๊ทเป็นใบนำทาง)
10:30 - 13:00 เปิดจุดเช็คพ้อยท์ ที่ วัดแหลมจาก ประทับตรายาง หรือ อื่นๆ บริการน้ำดื่ม
12:00 – 15:00 เปิดจุด เส้นชัย (Finish) ประทับตรายาง หรือ อื่นๆ บันทึกเวลาที่ทำได้ บริการน้ำหัวข่าแดง และขนม
ปล. ไม่มีบริการอาหารมื้อหลัก รับบริการได้จากชุมชนที่ผ่านไป และอ่านได้จาก คิวอี๊ท (Cue Eat)
- สามารถนำรถยนต์มาจอดที่วัดคูเต่าได้ ของมีค่าควรนำออกจากรถ (เพื่อความไม่ประมาท)
- ควรเตรียมอุปกรณ์ กันฝน กันฝุ่น กันแดด ชุดปะ, เปลี่ยนยาง ให้พร้อม (ยางในของตัวเองควรพกพาไปด้วย) สูบลม โดยใช้กระเป๋าข้างรถ หรือกระเป๋าติดรถมีหลายแบบ หรือ กระเป๋าคาดเอว
คำเตือน จุดอันตราย เพื่อความปลอดภัย
บนสะพานข้ามเกาะยอ ทั้ง 2 ช่วง อาจมีลมแรง รถใหญ่วิ่งเลนซ้ายสุด ควรปั่นข้ามไปเป็นแถวพร้อมๆ กันหลายคัน อย่าปั่นเป็นกลุ่มบนสะพานเด็ดขาด
ถนนชำรุด ช่วง กม. ที่ 58 ยาวประมาณ 1 กม. มีฝุ่น และหินกรวดบนผิวถนน
แผนที่ GPS / https://ridewithgps.com/trips/19721356
วัดคูเต่า โบราณสถานชาวตำบลแม่ทอม

ประวัติวัดคูเต่า    เดิมวัดคูเต่าตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา และเมื่อปี พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนมาอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางกล่ำ     วัดคูเต่า เป็นวัดโบราณวัดหนึ่ง ตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภาก่อนออกสูทะเลสาบ ก่อสร้างก่อนปี พ.ศ. 2399 (ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด) โดยพระอุปัชฌาแก้ว และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2399 พระอุปัชฌาแก้วมรณภาพเสียก่อน หลังจากนั้นได้หยุดการก่อสร้างไประยะหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2445 พระอุปัชฌาหนู่ ได้ทำการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยในพระอุโบสถมีจิตกรรมฝาผนังพระเวสสันดรชาดก โดยช่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในสมัยนั้น และภายในวัดยังมีใบเสมา มณฑปบัว ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ หอระฆัง กูมไม้ทรงไทย    วัดคูเต่าตั้งอยู่ในพื้นที่ 15 ไร 3 งาน 13 ตารางวา บริจาคโดย นายสร้าง (ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งเป็นชาวจีนมาตั้งฐิ่นฐานอยู่ในตำบลคูเต่า    ต่อมา พระอุโบสถวัดคูเต่า ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรณ์ โดยได้มีการปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2538 นับได้ว่าวัดคูเต่าเป็นโบราณสถานที่เชิดหน้าชูตาอย่างภาคภูมิใจของชาวตำบลแม่ทอม ซึ่งหากมีผู้สนใจที่จะเยี่ยมชนจิตกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดคูเต่าก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ ณ วัดคูเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อื่นๆสะพานแขวน วัดคูเต่า ตลาดนัดร้อยปี วัดคูเต่า

ขอบคุณข้อมูลโดย // www.maetom.go.th/travel/detail/329

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563