สารบัญ

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กิจการเพื่อสังคม หรือ เรียกว่า "Social Enterprise" (SE)กิจการเพื่อสังคม หรือ เรียกว่า "Social Enterprise" (SE)
         คือ กิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดี ของภาคธุรกิจมาบวกกับความรู้และนวัตกรรมสังคม มีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค และมีการนำผลกำไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนซ้ำเพื่อขยายผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น

คุณลักษณะสำคัญของกิจการเพื่อสังคมมีอะไรบ้าง?
1 เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                                                        
2 มีเป้าหมายทางสังคมและเพื่อสิ่งแวดล้อม
3 มีรูปแบบการดำเนินการที่มีความยั่งยืนทางการเงิน ไม่รอเงินบริจาค
4 ผลกำไรกลับคืนสู่สังคม ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
5 ดำเนินการโดยสุจริต เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงมีคุณภาพโดยใช้ผลงานที่ปรากฎไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

องค์กรการกุศลเหมือนกับ SE หรือไม่?
หลายคนสงสัยว่า องค์กรการกุศลเหมือนกับ SE หรือไม่ ต้องขอตอบว่าไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าองค์กรทั้ง 2 แบบมีเป้าหมายทางสังคมเป็นวัตถุประสงค์สำคัญเหมือนกัน
แต่องค์กรการกุศลมักมีรายได้จากการ "บริจาค" ซึ่งมีความไม่แน่นอน แต่ SE มีรายได้จาก "การจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าหรือคุณค่าส่งมอบที่กลุ่มลูกค้ายินดีจ่าย"
ดังนั้นรายได้จะโยงกับคุณภาพ " ไม่ใช่ความสงสารหรือเห็นใจ" จุดต่างสำคัญจึงอยู่ที่รูปแบบการดำเนินการและโอกาสความยั่งยืนทางการเงินขององค์กร

ทำ SE คือคนดีกินแกลบ?
ผู้ประกอบการสังคมไม่ได้กินแกลบ เพราะจะมีค่าตอบแทนที่เหมือนกันกับกิจการเอกชนทั่วไป อันเนื่องมาจากการดำเนินการที่เกิดจากการพึ่งพาตนเองทางการเงินที่ไม่ใช่การรับบริจาคSE ต้องทำงานกับผู้ด้อยโอกาสเท่านั้น?
มีความเป็นไปได้สูงว่า SE จะทำงานกับผู้ด้อยโอกาส แต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไป เพราะกิจการเพื่อสังคมมีหลากหลายรูปแบบ จึงสามารถเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่หลากหลาย เช่น อาหาร ระบบบริการสาธารณะ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งผลกระทบจะเกิดขึ้นต่อสังคมในวงกว้าง

SE ต่างกับธุรกิจปกติตรงไหน?
SE กับธุรกิจทั่วไป ต่างที่เป้าหมายในการจัดตั้งองค์กร! ธุรกิจปกติแม้จะทำเรื่องที่อาจสร้างผลกระทบต่อสังคม เช่น สร้างการจ้างงาน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ แต่มักจะเป็นกิจการที่เน้นการสร้างผลกำไรสูงสุดให้ “ผู้ถือหุ้น” หรือ “เจ้าของ” เป็นสำคัญ ในขณะที่กิจการเพื่อสังคมจะเน้นการตั้งกิจการที่มีเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวตั้งสามารถระบุและกำหนดผู้ได้รับประโยชน์และผลกระทบทางสังคมอย่างชัดเจน
CSR = SE?
CSR ไม่ใช่ SE เพราะ CSR คือการนำผลกำไรเพียงส่วนเล็กน้อยมาจัดกิจกรรมทางสังคม แต่ในทางกลับกัน SE เน้นการสร้างผลกระทบทางสังคมผ่านตัวกิจกรรมหลักของกิจการ โดยผลกำไรที่เกิดขึ้นจะนำไปลงทุนซ้ำเพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมที่มากยิ่งๆ ขึ้นไป
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) – TSEO

โซเชี่ยล เอนเตอร์ไพรส์  "Social Enterprise" (SE)
-      เป้าหมาย เหมือนกับการประกอบกิจการ กิจกรรม ธุรกิจการค้าปกติ
-      ต่างกันที่วิธีการที่จะนำมาใช้ในธุรกิจประกอบด้วย บุคคลที่มีลมหายใจใกล้กัน, ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม, มีความกระตือรือร้นที่จะรับสิ่งใหม่ที่ดี และ มีศีลธรรมตามหลักทุกศาสนา
-      ผลกำไร และ ค่าตอบแทน อาจไม่ใช่รูปแบบของตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่สามารถจะตอบแทนเป็นผลประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งต่อสังคม  เช่น ข้าวปลาอาหาร, สิ่งของต่าง ๆ ดังนั้น โซเชี่ยลฯ เป็นการฝึก และ พัฒนาการให้กันและกันในสังคม, ชุมชนได้เป็นอย่างดี

อาคเณย์ ปัญจเทพ www.hatyaicycling.blogspot.com // Face book : arkanay panjatapeความเสมอภาค   ความเท่าเทียม  และ ความเป็นธรรม ในการอยู่ร่วมกัน
รูปไหนคืออะไร ต้องพิจารณาด้วยตัวเอง ละครับ เพราะแต่ละคนก็มองต่างกันไป
อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ ก็เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกเพศ, วัย และทุกสถานะทางสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563