สารบัญ

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมปั่นจักรยาน วันที่ 26 สิหาคม 2555

เนื่องในโอกาสครบรอบ 15ปี โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
วันที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 6.00น.-10.00น.
(คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่โปสเตอร์)


กำหนดการกิจกรรม
ปั่นจักรยานแรลลี่ “Bike Rally Healthy Care”
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555
เวลา 06.00 – 08.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น G โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่


05.30 น. เริ่มลงทะเบียน 
- พิธีกรประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 15 ปี ต่าง ๆ และอธิบายรายละเอียดของกิจกรรม Rally 
06.00 น. พิธีเปิดกิจกรรม 
- พิธีกรเชิญประธานในพิธี, แขกผู้มีเกียรติ, ผู้บริหาร, พนักงาน, และขบวน Rally พร้อมกันที่ลานกิจกรรม ชั้น G 
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
- เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธานในพิธี) กล่าวเปิดพิธี
- เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ร่วมเพื่อเปิดกิจกรรม 
ณ จุดสตาร์ท 
06.30 น. เริ่มขบวน Rally ตามเส้นทางที่กำหนด 
07.30 น. ขบวน Rally กลับมาถึงโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 
08.00 น. เชิญผู้ร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารว่าง, ลุ้นของรางวัล, ชมโชว์การแสดง
และบูทตรวจสุขภาพ ในงาน
09.00 น. ผู้อำนวยการกล่าวปิดพิธี เสร็จสิ้นกิจกรรม


แจ้งชื่อได้ที่
ร้านจักรยานหาดใหญ่เมาเทนไบค์
ร้านศรีสุวรรณดีจีกรยาน
ชมรมจักรยานบางแฟบ
บังดล(หาดใหญ่ใน)
เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ 08-9876-6697

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563