สารบัญ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การจราจรหน้าโรงเรียนบ้านหน้าควนลังและประเมินผลโครงการใส่หมวกให้น้อง

โปรดคลิกที่ภาพเพื่อชมคลิปฯ
- สภาพแวดล้อมบริเวณหน้าโรงเรียน เป็นถนน 2ช่องจราจร รถที่ผ่านส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีจำนวนมากในชั่วโมงเร่งด่วน และยังไม่มีทางม้าลาย ป้ายเตือนเขตโรงเรียนลดความเร็ว เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

- เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ได้ทำการส่งเสริมการใช้จักรยานโดยการทำโครงการซ่อมจักรยานให้น้องและโครงการใส่หมวกใ­ห้น้อง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2555 โดยมอบหมวกนิรภัยสำหรับขี่จักรยานจำนวน 30ใบ
- จากการสังเกตวันนี้มีเด็กใส่หมวกกัน ประมาณ80% - ไม่มีหมวก 10% - มีแต่ไม่ใส่ โดยแขวนไว้ที่แฮนด์ หรือ ใส่ไว้ในตะกร้า10%
- โดยโรงเรียนทำที่เก็บหมวกฯไว้เป็นอย่างดี
- ทางเครือข่ายจะต้องมีการปลูกฝังวินัยจราจร และวิธีการใช้จักรยานให้มากและบ่อยกว่านี้

(เครือข่ายจะประเมินผลอีก 2ครั้ง ภายในเดือน กรกฏาคม 2555 และจะสรุปอีกครั้ง)- โรงเรียนในแต่ละแห่งที่เครือข่ายฯเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ-ซ่อมจักรยาน หรือ ใส่หมวกให้น้อง-ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายก็เป็นกังวลอยู่ไม่น้อยเลยในเรื่องที่จะเป็นการเข้าไปทำความลำบากใจให้กับโรงเรียนหรือเปล่า....ตั้งแต่เรื่องอาหารการกินของทีมงาน และเรื่องที่เครือข่ายต้องขอเวลากับทางโรงเรียนเพื่ออบรมการใช้จักรยานและสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียน และต้องมีการประเมินผลหลังทำกิจกรรมทุกครั้ง
- แต่เพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเอง และเครือข่ายฯจะเป็นผู้ช่วยให้กับโรงเรียนในการปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียน
- ซึ่งหวังว่าผลดีทั้งหมดจะตกอยู่กับตัวนักเรียน - ผู้ปกครอง - โรงเรียน และต่อสังคมในที่สุด.

สิ่งที่โรงเรียนนี้ต้องการมากที่สุดขณะนี้คือ 
1.ทางม้าลาย 
2.ป้ายจราจรเตือนเขตโรงเรียน 
3.คันสะดุด หรือ ลูกระนาดชะลอความเร็ว


                                                           คนนี้เอาหมวกใส่ตระกร้ามา                                           คนนี้หมวกก็อยู่ในตระกร้า...ไม่ใส่มาโรงเรียน


                 กลุ่มนี้ยังไม่ได้รับหมวก...สั่งเพิ่มไปแล้ว เมื่อชุดใหม่มาถึงจะไปมอบเพิ่มเติมให้ครับ
1 ความคิดเห็น:

Hatyai Cycling Group-เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ กล่าวว่า...

- นำเสนอโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง นี้เป็นโรงเรียนนำร่อง ในการทำโครงการซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง
- เพื่อเด็กๆใช้จักรยานไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย..

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563