สารบัญ

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการ ช่างอาสาซ่อมจักรยานให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ ช่างอาสาซ่อมจักรยานให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครั้งที่ 6 ปี 2
สถานที่ โรงเรียนบ้านดินลาน หมู่15 ตำบล.ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัดสงลา 90110 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

ระยะเวลาของกิจกรรม วันที่ 15 กรกฏาคม 2555  เวลา 9.00น. – 15.00 น.

วัตถุประสงค์ เพื่อ ซ่อมจักรยานที่ชำรุดและไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อ สร้างเสริมแรงจูงใจการใช้จักรยาน
เพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน
เพื่อ ลดการใช้เชื้อเพลิง
เพื่อ สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศที่ดี ต่อชุมชน

เป้าหมาย ซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ ที่จำเป็นให้กับจักรยานจำนวน 33 คัน (ตามที่ได้สำรวจเมื่อ วันที่ 4 กรกฏาคม 2555)

ผลที่คาดหวัง แก้ปัญหาการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน ลดภาระค่าใช้จ่าย และเวลา ในการรับส่งนักเรียน ของผู้ปกครอง และจะมีผู้ใช้จักรยานมากขึ้

ขอบเขตของกิจกรรม ซ่อมเฉพาะจักรยานของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

วิธีการ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซ่อม อุปกรณ์ทุกอย่างทุกชิ้น เกิดจากการบริจาค และจิตอาสาของทุกคน ไม่มี
ค่าตอบแทนใดๆต่อผู้ปฏิบัติงานทุกส่วน

ผู้เสนอโครงการ เครือข่ายจักยานหาดใหญ่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วิวัฒน์ วิทยาทันต์ , อาคเณย์ ปัญจเทพ
ฝ่ายจัดหาทุน วิวัฒน์ วิทยาทันต์ , อาคเณย์ ปัญจเทพ
ฝ่ายช่าง ช่างเล็ก , ช่างวุฒิ(คุณสราวุฒิ) ช่างนก (คุณวรากร) นายช่างสุบ(ทีมโคกเมา)
และทีมช่างจากหลายชมรม 
**************************************************************************


***ชาวจักรยานนัดพบกันที่ สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์(เซี่ยงตึ๊ง) 


หาดใหญ่


เวลา 7.00น. ล้อหมุน เวลา 7.30น. 


เมื่อครั้งที่แล้วมีสมาชิกบางท่านไปรอตั้งแต่ 6โมงเช้า ต้องขออภัยที่


เกิดการเข้าใจผิดนะครับ..
ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563