สารบัญ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แนะนำตัวเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ (Hatyai Cycling)
คือ  การรวมตัวกันของผู้ใช้จักรยาน ที่ตั้งใจทำงานเรื่องระบบจักรยานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อ ผลักดันโครงการต้นแบบ “ถนนปลอดภัยสำหรับจักรยาน” (ไม่ใช่ไบค์เลน)
เพื่อ แสวงหาความปลอดภัย ในการใช้จักรยานของชุมชน
เพื่อ สนับสนุนส่งเสริมการใช้รถจักรยานเป็นพาหนะ ของเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไป
เพื่อ ทุกคนที่ใช้ถนนในชุมชนร่วมกัน จะได้มีความปลอดภัยสูงสุด
เหตุผล  
เนื่องจาก มีการส่งเสริมการใช้รถจักรยานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากขึ้นจากทุกภาคส่วน และปัจจุบันนี้พบว่า
มีการใช้รถจักรยานในรูปแบบต่างๆมากขึ้น โดยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถจักรยาน จึงควรมีการทำความเข้าใจกับผู้ใช้รถประเภทอื่นๆให้ตระหนักรับรู้ และเอื้อเฟื้อต่อการใช้ถนนร่วมกัน
วิธีการ
1.เสริมสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนใช้จักรยาน ไป-กลับ – บ้าน - โรงเรียน โดยการทำโครงการซ่อมจักรยานให้น้อง เพื่อให้มีการใช้จักรยานกันมากขึ้นถึงระดับหนึ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องคำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และจะทำให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยต่อไป..
2. ทำหน้าที่ เชื่อมโยงระหว่างชมรมต่างๆให้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเชิญผู้รู้ในแต่ละชมรมฯมา        เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป(โดยเฉพาะนักเรียน) เพื่อเป็นวิทยาทาน ในเรื่องเกี่ยวความปลอดภัย และส่งเสริมการใช้   จักรยานที่ถูกต้อง เช่น ใช้เป็นพาหนะประจำวัน ใช้ในการออกกำลังกาย โดยผู้ที่มีประสบการณ์ตรง
3.จัดทำป้ายจราจร ,ป้ายเตือนให้ระวังจักรยาน หรืออื่นๆที่เห็นสมควร (ซึ่งทีมงานเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ได้สำรวจแบบ  ที่เหมาะสมสำหรับหาดใหญ่มาบ้างแล้วซึ่งจะนำเสนอในโอกาส ที่เหมาะสมต่อไป) ในส่วนของชาวจักรยานก็จะทำการให้   ความรู้ด้วยกันเองเป็นประจำอยู่แล้ว โดยผ่านทางหัวหน้าชมรมนั้นๆ
ที่ตั้ง เลขที่51/8 ถนน ชลธารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรฯ 08-9876-6697 และ โทรสาร  0-7435-6615
“ติดตามผลงานและความคืบหน้าได้ที่”
www.hatyaicycling.net    หรือที่     www.hatyaicycling.blogspot.com      และ
www.thaimtb.com (กระทู้เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ห้องชวนปั่น/จัดทริป)
Face book อาคเณย์ ปัญจเทพ
ประกาศ 
เชิญชวนทุกท่านที่มีรถจักรยานเก่า หรือ ต้องการบริจาค เพื่อเข้ากิจกรรม “ซ่อมจักรยานให้น้อง” 
กรุณาติดต่อที่ คุณวิวัฒน์ โทรฯ 08 1963 3155  หรือ คุณอาคเนย์  08 9876 6697 หรือ ร้านจักรยานทั่วไป..

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563